X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Anghydfodau Profiant


Gallwn roi cyngor a’ch cynrychioli mewn perthynas â’r canlynol:
  • Os oes hawliadau bod yr ewyllys yn annilys, er enghraifft honiad nad oedd y cymynnwr yn medru gwneud ewyllys neu os amheuir bod trydydd parti wedi dylanwadu’n ormodol ar y cymynnwr wrth iddo wneud ewyllys;
  • Hawliadau gan fuddiolwyr wedi’u siomi’n unol â Deddf Etifeddiaeth (Darparu ar gyfer Teulu a Dibynyddion) 1975;
  • Cael gwared ag ysgutorion ac ymddiriedolwyr dan damgylchiadau priodol;
  • Cywiro ewyllys;
Mae ein cyfreithwyr yn brofiadol o ran cychwyn ac amddiffyn y gweithredoedd hyn. Mae ein tîm Datrys Anghydfodau a’r tîm Ewyllysiau, Profiant ac Ymddiriedolaethau yn cydweithio’n agos er mwyn datrys anghydfodau mewn modd effeithiol heb fod yn wrthwynebus.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.