X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Anghydfodau tir a Therfyn


Mae anghydfodau tir yn gallu bod yn gymhleth. Mae llawer o berchnogion tir yn hyderus eu bod yn gwybod union leoliad eu terfynau tir. Mae gan berchnogion tir eraill fap sydd, yn eu barn hwy, yn dangos y terfynau yn glir. Yn anffodus, gall adnabod terfyn fod yn beth llawer mwy cymhleth nag y byddech yn ei ddisgwyl.

Fel arfer bydd map yn bodoli i roi awgrym sut mae’r tir wedi ei rannu. Er hyn, tydi map ddim yn gallu dangos union leoliad y terfyn a gall hyn ddatblygu i fod yn fater cynhenus rhwng tirfeddiannwyr sy’n gymdogion.

Yn Allington Hughes, mae ein tim Datrys Anghydfodau yn brofiadol wrth ddatrys anghydfodau yn y modd cyflyma bosib gan gadw llygad ar y gost. Mae ein ffordd o ddelio gyda materion o’r math yma yn ymarferol a realistic er mwyn ceisio cyrraedd eich canlyniad dymunol; gwnawn hynny cyn gynted a phosib, tra hefyd yn cysidro’r berthynas mae’n rhaid i chi barhau i’w gael gyda’ch cymdogion.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.