X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Cytundebau Tai


Mae gennym Gontract Tai gyda’r Asiantaeth Cymorth Cyfreithol sy’n ein galluogi i roi cyngor a chymorth ar faterion yn ymwneud â Thai, gan gynnwys cynrychioli cleientiaid yn y Llys, yn amodol ar brofion modd. Gallwn gynorthwyo cleientiaid sy’n cael eu hariannu’n gyhoeddus dan yr Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol.

Gall ein tîm pwrpasol eich helpu ag amrywiaeth o faterion gan gynnwys anghydfodau’n ymwneud â thir neu nwyddau, materion yn ymwneud ag ymddiriedolaethau a budd manteisiol mewn tir, hawliau tramwy, hawddfreintiau a ffiniau. Mae ein gwaith asiantaeth yn cynnwys bod yn bresennol yn y Llys.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.