X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Materion Defnyddwyr ac Anghydfodau Contract


Yn Allington Hughes, mae gennym brofiad helaeth o ddelio â materion defnyddwyr, gan gynnwys gwerthu a llogi nwyddau, Credyd Defnyddwyr a Chytundebau Llogi neu Orchmynion Amser.

Rydym yn gwybod y gall fod yn anodd deall Cytundebau Defnyddwyr ar adegau, neu y gallai fod angen cymorth arnoch i’ch arwain os ewch i ôl-ddyledion wrth ad-dalu credydwyr.

Mae gennym brofiad helaeth o weithio yn y Llysoedd ac oherwydd hyn mae gennym wybodaeth fanwl am sut a phryd i wneud cais am y datrysiad mwyaf priodol a dichonadwy os cewch chi anawsterau ariannol.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.