X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Cyngor am Ddyledion ac Arian


Yn Allington Hughes, gallwn gynnig apwyntiadau ar gyfer cyngor am ddyledion. Mae’r materion hyn yn peri straen, a gallwn leihau rhywfaint o’r pwysau, eich cynghori am sut i ddelio â chredydwyr, cysylltu â hwy ar eich rhan a cheisio negodi setliad rhesymol. Pan fydd angen, gallwn hefyd gynghori am orchmynion methdaliad neu orchmynion gostwng dyledion.

Nid Cwmni Rheoli Dyledion yw Cyfreithwyr Allington Hughes, a dylai cleientiaid fod yn wyliadwrus iawn o unrhyw gwmni sy’n hawlio y gwnânt ddileu neu ddiddymu eu dyledion, neu eu cymryd oddi arnynt, gan y gallant waethygu pethau’n aml! Dewch i Allington Hughes i gael cyngor call a dibynadwy am sut i wella eich sefyllfa, a gadewch i ni gymryd rhywfaint o’r gofid oddi arnoch.

Gallwn hefyd gynorthwyo os oes beilïaid yn ymwneud â’ch sefyllfa, ac os yw eich cartref mewn perygl o gael ei adfeddiannu, gall aelod o’n Hadran Cyfreitha Sifil eich helpu a mynd gyda chi i’r llys os oes angen.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.