X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Tenantiaid


Gallwn roi cymorth i denantiaid ar bob agwedd o’u tenantiaethau ac mae gennym brofiad helaeth o ymdrin ag achosion meddiant. Gallwn gynorthwyo tenantiaid i amddiffyn achosion meddiant ac unrhyw unigolyn sy’n ddigartref neu sydd dan fygythiad o fod yn ddigartref. Mae gennym brofiad o gynnal adolygiadau ac apelio yn erbyn penderfyniadau a wneir yn erbyn tenantiaid.

Gallwn hefyd gynorthwyo tenantiaid sydd yn destun cais am Waharddeb Ymddygiad Gwrthgymdeithasol o dan Adran 153A o’r Ddeddf Tai 1996. Fel tenant, os ydych o’r farn eich bod wedi eich troi allan yn anghyfreithlon a’ch aflonyddu gan landlord, gallwn gynnig cyngor a chymorth i chi. Rydym hefyd ar gael i gynnig cyngor a chymorth os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch cyflwr gwael eich adeilad. Yn amodol ar eich sefyllfa ariannol, mae Cymorth Cyfreithiol ar gael ar gyfer y math hwn o waith.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.