X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Cam-drin Domestig a Gwaharddebion


Os oes arnoch ofn eich partner unrhyw bryd, neu os ydych chi’n ofni am ddiogelwch eich plant pan fydd eich perthynas yn chwalu, ffoniwch ni heddiw am sgwrs gyfrinachol a chyfeillgar. Efallai mai dim ond cyngor sydd ei angen arnoch, ond mewn achosion ble mae angen gwarchodaeth ar frys, gallwn ymgeisio am Waharddebion ar yr un diwrnod, gallwn drefnu llety diogel, ac mae gennym gysylltiadau â chylch eang o sefydliadau eraill sydd, gyda’i gilydd, yn gallu cynnig cymorth a gwarchodaeth i chi ar unwaith.

Ni ddylai neb fyw ag ofn trais, ac yn Allington Hughes, rydym yn deall bod hyn yn aml yn fater llawer mwy cymhleth nag y mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei ddeall, ac y gall dynion yn ogystal â merched fod yn ddioddefwyr yn eu cartrefi eu hunain. Gallwch ein ffonio mewn cyfrinachedd llwyr i gael cyngor arbenigol, neu gweler isod am fanylion y cymorth arall sydd ar gael.

Rydym wedi cynhyrchu dogfennau hyn i ddarparu rhywfaint o wybodaeth hychwanegu;

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.