X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Cyfraith Gydweithredol


Mae Cyfraith Gydweithredol yn gysyniad cymharol newydd. Ei nod yw datrys anghydfodau Priodasol heb orfod mynd i’r Llys. Er bod achosion Ysgariad yn cael eu hanfon i’r Llys fel ymarfer papur, bydd cyfranogwyr mewn Cyfraith Gydweithredol yn cytuno i lofnodi cytundeb i ddelio â materion ariannol. Yna, cynhelir cyfres o gyfarfodydd rhwng y partïon a’u cynrychiolwyr cyfreithiol, gyda golwg ar gyrraedd cytundeb. Wedi hyn, cyflwynir y cytundeb i’r Llys i’w gymeradwyo a chaiff ei gorffori mewn Gorchymyn Cydsynio.

Os na fydd cytundeb yn bosibl, rhaid i’r partïon chwilio am Gyfreithwyr newydd cyn cychwyn unrhyw achos Llys. Felly, ni fydd y broses hon yn addas oni bai bod y ddau barti’n ymroddedig i ddatrys eu hanghydfod ariannol mewn modd anwrthwynebus.

I gyfranogwyr addas, gall y broses olygu bod ysgariad yn broses lawer mwy adeiladol a llai gofidus. Gall fod yn arbennig o fuddiol i bobl â phlant, gan fod rhaid iddynt barhau i fod â pherthynas waith â’u cynbartner. Yn Allington Hughes, gallwn gynnig y broses newydd hon yn ogystal â’r dull mwy traddodiadol – os ydych chi’n ansicr, ffoniwch i gael trafodaeth a gallwn eich cynghori am ba ddull yw’r mwyaf addas i’ch achos penodol chi.

Gweler ein taflen i gael mwy o wybodaeth.

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.