X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Cyfryngiad


Rydym yn deall fod pethau’n anodd pan fydd perthynas yn dod i ben ac mai’r peth olaf rydych chi eisiau ei wynebu ydy achos Llys all gymryd cyfnod hir i’w ddatrys a sy’n aml yn ddrud.

Mewn achosion fel hyn gall Cyfryngiad Teulu (Family Mediation) fod o gymorth.

Gall Allington Hughes eich cyfeirio at y dull hwn o ddatrys anghydfod heb droi at y Llys (Alternative Dispute Resolution (ADR)). Pwrpas Cyfryngiad Teulu yw datrys anghydfodau teuluol mewn modd diwrthdaro drwy gymell y partïon i drafod materion mewn cyfres o gyfarfodydd gyda’r Cyfryngwr(Mediator) yn hytrach na throi at y Llysoedd am benderfyniad. Proses gwbl wirfoddol ydi Cyfryngiad sy’n ceisio cael y partïon i ystyried cyfaddawdu a chyrraedd cytundeb gyda’i gilydd. Y partïon sydd â’r gair olaf, ond byddant yn derbyn cymorth gan y Cyfryngwr sy’n hollol ddiduedd. Mae Cyfryngwr annibynnol yn cynnig apwyntiadau wythnosol yn ein swyddfeydd yn Wrecsam a Chaer, a gallwn eich cyfeirio ato os mynnir.

Gall Cyfryngiad Teulu eich cynorthwyo i gyrraedd cytundeb ar drefniadau i’r dyfodol gan gynnwys trefniadau ar gyfer eich plant, materion ariannol, dyfodol eich perthynas a’r hyn fydd yn digwydd i’r cartref teuluol.

Nod Cyfryngiad yw lleihau’r tensiwn rhwng y partïon yn y berthynas drwy eu hannog i siarad er mwyn symud ymlaen. Mae hefyd yn fodd o ddelio â materion heb orfod gwario ar achos Llys ac yn gadael i’r partïon wneud y penderfyniadau drostynt eu hunain.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.