X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Materion ariannol wrth Ysgaru neu Wahanu


Cytundebau cyn priodi/ar ôl priodi/gwahanu.

Mewn nifer o achosion, goblygiadau ariannol yw un o’r ffactorau sy’n peri’r pryder mwyaf pan fydd perthynas yn chwalu. Erbyn hyn, mae nifer o gyplau’n dymuno rheoli eu sefyllfaoedd ariannol cyn priodi, a gallwn gynnig cyngor arbenigol am yr holl ddatblygiadau diweddar ym maes cytundebau Cyn Priodi.

Mewn achosion eraill, efallai y bydd cyplau’n dymuno rheoli eu sefyllfaoedd ar ôl bod wedi priodi neu gydfyw, ac mae’n hollbwysig cael cyngor arbenigol yn y maes cyfraith ansicr a chymhleth hwn. Gofynnwch i ni heddiw am ein pecynnau taliadau sefydlog, neu cysylltwch â ni i gael trafodaeth.

O ran ysgariad, mae datrys trefniadau ariannol yn hollbwysig. Gallwn eich cynrychioli mewn achosion Llys, eich cynghori wrth i chi negodi neu eich cynorthwyo drwy gyfrwng Cyfraith Gydweithredol.

Rydym wedi cynhyrchu dogfennau hyn i ddarparu rhywfaint o wybodaeth hychwanegu;
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.