X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Materion yn Ymwneud â Phlant


Mae gan bob aelod o’n tîm teulu arbenigedd penodol mewn datrys anghydfodau sy’n ymwneud â phlant ac yn sgil y newidiadau diweddar o ran deddfwriaeth mae’n hanfodol cael cyngor arbenigol ar faterion o’r fath. Rydym yn mynd i’r Llys yn rheolaidd gyda chleientiaid mewn perthynas ag anghydfodau yn ymwneud â Threfniadau Plant. Hefyd, mae gan ein tîm brofiad o achosion ag agwedd ryngwladol ac maent wedi delio â cheisiadau i symud plentyn o’r awdurdodaeth, ceisiadau am orchmynion adfer a chipio rhyngwladol. Rydym hefyd yn arbenigo mewn Achosion Gofal, ac rydym yn cynrychioli rhieni, neiniau a theidiau ac aelodau eraill o’r teulu mewn achosion sy’n ymwneud â’r Gwasanaethau Cymdeithasol. Gallwn hefyd gynrychioli’r plentyn trwy’r gwarcheidwad mewn achosion Cyfraith Gyhoeddus neu Gyfraith Breifat lle penodir gwarcheidwad. Rydym yn derbyn cyfarwyddiadau yn rheolaidd gan CAFCASS ac mae gennym gontract perthnasol â’r Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol.

Ein nod yw ceisio datrys materion sy’n ymwneud â phlant cyn gynted â phosibl gan achosi cyn lleied â phosibl o aflonyddwch.

Rydym wedi cynhyrchu dogfennau hyn i ddarparu rhywfaint o wybodaeth hychwanegu;
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.