X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Ysgariad a/neu Wahanu


Ysgariad a / neu wahanu Rydym yn deall y gall emosiynau fod yn uchel pan fydd perthynas yn chwalu. Ein nod yw arwain ein cleientiaid drwy’r broses gyda chyn lleied â phosibl o ddrama, amddiffyn buddiannau emosiynol ac ariannol ein cleientiaid gan ddod â’r mater i ben yn gyflym.

Mewn perthnasoedd heblaw priodas, yn aml gellir cael llawer o ansicrwydd ynghylch hawliau a dyletswyddau. Gall ein Cyfreithwyr Teulu helpu gydag anghydfodau dros eiddo a darparu ar gyfer plant, a gallant eich cynghori am eich dewisiadau.

Rydym hefyd yn gweithredu pan fydd partneriaethau sifil yn chwalu a gallwn gynnig cyngor arbenigol wedi’i deilwra yn y maes cyfraith hwn sy’n dal i ddatblygu.

Nid pawb sy’n ymwybodol ond mae cael Ysgariad yn effeithio ar eich hetifeddiaeth. Yn benodol, os nad oes gennych Ewyllys dylech roi sylw i hyn cyn gynted â phosib. Os byddwch yn ail-briodi, yna bydd unrhyw Ewyllys yn cael ei chanslo yn awtomatig ac ni fydd o unrhyw werth; gall hyn olygu fod eich hystad yn cael ei rhannu yn unol â’r gyfraith dan y Rheolau Diffyg Ewyllys.

Rydym wedi cynhyrchu dogfennau hyn i ddarparu rhywfaint o wybodaeth hychwanegu;


Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.