X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Cynrychiolaeth mewn Gorsaf Heddlu


Os cewch eich arestio unrhyw bryd, neu os gofynnir i chi fynd i Orsaf Heddlu’n wirfoddol, mae gennych hawl i gael cymorth cyfreithiol annibynnol am ddim gan Gyfreithiwr o’ch dewis; dylech ofyn am Allington Hughes cyn gynted ag y cewch eich arestio.

Mae’n hollbwysig eich bod yn cael cynrychiolaeth gyfreithiol yn ystod eich cyfweliad, yn enwedig os ydych chi’n ddieuog. Ni allwch chi ddibynnu ar yr Heddlu i ofalu am eich buddiannau, ac mae angen cyngor annibynnol arnoch chi.

Gall derbyn cyngor a chymorth yn ystod y cyfnod pan fyddwch yn cael eich cadw mewn Gorsaf Heddlu wneud gwahaniaeth mawr i ganlyniad terfynol eich achos. Mae gennym dîm ymroddedig o Gyfreithwyr ar Ddyletswydd a Chynrychiolwyr Achrededig sy’n ein galluogi i gynnig cymorth 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn mewn Gorsafoedd Heddlu ledled y rhanbarth. Os byddwch angen ein cymorth yn y dyfodol, gofynnwch am ‘Allington Hughes’ a bydd gweithwyr yr heddlu neu’r llys yn rhoi gwybod i ni. Rydym yn hapus i’ch cynorthwyo ar fyr rybudd.[/center]
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.