X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Honiadau Rhywiol


Rydym yn deall fod cael eich cyhuddo o drosedd o'r math yma yn gyfnod hynod o anodd.

Gall honiadau ffug o natur rywiol ddinistrio bywydau. Nid yn unig ydynt yn effeithio ar y person a gyhuddwyd ond maent hefyd yn effeithio ar eu teulu a'u ffrindiau. Yn aml iawn mae honiadau o’r natur hwn yn seiliedig ar air un person yn erbyn eich gair chi, nid oes angen tystiolaeth annibynnol er mwyn i’r honiadau hyn fynd ymlaen i'r llys. Mae cyhoeddusrwydd eang wedi bod ynghylch â unigolion proffil uchel yn cael eu cyhuddo o honiadau o’r math hwn. Fodd bynnag, ymhell cyn y ffrwydrad yn y wasg yn ddiweddar, rydym wedi bod yn amddiffyn pobl sy'n wynebu honiadau o'r fath yn llwyddiannus. Mae gennym lawer iawn o brofiad o ddelio ag achosion o'r math yma.

Mae gennym dîm amddiffyn troseddol arbenigol sy’n cynnwys Cyfreithwyr, Cyfreithwyr-Eiriolwyr, Cyfreithwyr dan Hyfforddiant a staff cymorth. Rydym hefyd yn cyfarwyddo rhestr ddethol o fargyfreithwyr sydd hefyd yn arbenigo yn y maes hwn. Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw’r achosion hyn i’r rhai a gyhuddir a dyna pam ein bod bob amser ar ben arall y ffôn, i roi nid yn unig cyngor cyfreithiol, ond hefyd cefnogaeth trwy gydol yr achos. Peidiwch â gadael y canlyniad i siawns, sicrhewch eich bod yn cyfarwyddo arbenigwyr yn y maes.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.