X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Moduro


Mae gan Allington Hughes dîm o arbenigwyr cyfraith troseddol ymroddedig sy’n gallu eich cynorthwyo â phob math o gyhuddiadau moduro, gan gynnwys:

* goryrru
* gyrru heb y gofal a’r sylw dyladwy
* yfed a gyrru
* gyrru’n beryglus
* gyrru’n ddiofal
* methu â stopio neu rhoi gwybod am ddigwyddiad
* defnyddio ffôn symudol
* cael gwared o waharddiad gyrru yn gynnar

Rydym yn deall sut y gall colli eich trwydded yrru gael effaith ddinistriol arnoch chi, eich teulu a’ch bywyd gwaith, felly byddwn bob amser yn gwneud ein gorau i’ch cynorthwyo i osgoi pwyntiau cosb neu waharddiad.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.