X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gweithio i Ni


Yn Allington Hughes, rydym yn dîm sy’n cydweithio’n agos mewn awyrgylch gwaith cynnes a chefnogol. Rydym yn cynnig rhagolygon rhagorol i’r ymgeiswyr cywir.

Edrychwch ar ein swyddi gwag presennol isod, ac edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Cyfreithiwr Cyfraith Teulu Profiadol - Absenoldeb Mamolaeth

Profiad Gwaith Haf 2015.

Mae’n cynllun profiad gwaith dros yr haf yn awr ar agor. Os am ymgeisio, dilynwch y cyswllt canlynol; Profiad Gwaith Haf 2015.

Swyddi Gwag Contractau Hyfforddi

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chofnod academaidd cryf, a chysylltiadau â’r ardal leol.

Rydym yn croesawu ceisiadau ar hap unrhyw bryd, a byddwn yn cadw manylion ymgeiswyr addawol ar ffeil ar gyfer unrhyw swyddi gwag yn y dyfodol. Mae croeso i chi anfon eich CV ynghyd â llythyr eglurhaol at ein Rachel Wynn Jones sydd wedi’i lleoli’n bennaf yn Swyddfa Wrecsam yn 10 Stryd Grosvenor, Wrecsam Ll11 1SD, neu drwy anfon e-bost i [email protected]
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.