X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gwefan Newydd Cyfraith Allington Hughes


Croeso i wefan newydd sbon Cyfraith Allington Hughes. Cafodd y safle hwn ei ddylunio a'i adeiladu yn benodol i'w gwneud yn haws i'r cyhoedd yn gyffredinol i gysylltu gyda'u darparwr gwasanaethau cyfreithiol. Mae'n hollbwysig i ni yn Allington Hughes ei bod yn hawdd cysylltu â ni, ac mae'r wefan hon yn cynnig hynny yn ei llawnder.

Mae'r safle yn cynnig aruthrol well profiad i'r defnyddiwr, a gobeithiwn y teimlwch fod y drefn a'r llywio yn nodwedd sy'n caniatáu i chi ganfod y wybodaeth sydd ei angen arnoch yn hawdd ac yn ddiffwdan.

Mae ganom broffiliau unigol ar gyfer pob un o'n Cyfarwyddwyr, Cyfreithwyr, Gweithredwyr Cyfreithiol a chynorthwywyr, fydd yn rhoi dealltwriaeth i chi o gefndir y person sy'n eich cynrychioli.

Mae ganom hefyd wybodaeth newydd ac wedi ei ailwampio ar gyfer materion Busnes a Phersonol, ynghyd â thudalennau am ein gwasanaethau taro heibio rhad ac am ddim, swyddi gwag, a mwy.

Mae'r safle ar gael yn Saesneg drwy'r dewis 'In English' ar frig y sgrin.

Gobeithiwn y mwynhewch ymbalfalu drwy'r wefan newydd, ac edrychwn ymlaen at glywed ganoch yn fuan iawn.

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.