X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Damwain yn y Gwaith


Gall damwain yn y gwaith gynnwys digwyddiadau pan fydd unigolyn yn llithro neu faglu, yn cael ei anafu gan beiriant diffygiol neu’n dal clefyd o ganlyniad i’w gyflogaeth.

Er mwyn llwyddo â’ch achos, rhaid i chi sefydlu y bu esgeulustod a/neu dor dyletswydd statudol ar ran yr unigolyn neu’r cwmni yr ydych yn hawlio yn ei erbyn. Os yw’r unigolyn neu gwmni wedi methu yn ei ddyletswydd gofal i’ch diogelu a’ch bod wedi dioddef anaf, colled a niwed o ganlyniad uniongyrchol i hynny, gallwn eich cynghori â’ch cais am esgeulustod.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.