X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Damweiniau Traffig ar y Ffordd


Os ydych chi wedi cael eich anafu mewn damwain traffig ffordd, heb fod ar fai, efallai y bydd gennych hawl i gael eich digolledu. Mae Damweiniau Traffig ar y Ffordd yn cynnwys pan rydych chi’n gyrru cerbyd, yn deithiwr mewn cerbyd neu’n cerdded neu’n beicio. Er mwyn cael eich digolledu, rhaid i chi ddangos mai gyrrwr y cerbyd a achosodd y ddamwain oedd ar fai. Rhaid sefydlu, ar bwysau tebygolrwydd, bod y gyrrwr wedi methu â chyrraedd safonau modurwr rhesymol bwyllog a’ch bod wedi dioddef anafiadau, colled a niwed o ganlyniad uniongyrchol i hynny.

Gallwn gynnig cyngor a chymorth mewn perthynas â’ch digolledu am eich poen a’ch dioddefaint yn ogystal â rhoi cyngor i chi am driniaeth ailsefydlu ac adennill cyflog a threuliau lle bo hynny’n berthnasol.

Dan rai amgylchiadau, efallai y bydd diffynnydd yn methu â stopio yn safle’r ddamwain neu efallai na fydd ganddo yswiriant modur. Dan yr amgylchiadau hyn, gallwn eich cynghori er mwyn gwneud hawliad drwy Ganolfan yr Yswirwyr Modurau.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.