X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Dirprwyaethau


Pan fydd rhywun yn colli’r gallu i ofalu am ei faterion/ei materion ei hun, ond nid oes Pŵer Atwrnai Arhosol neu Barhaus dilys mewn lle, yna bydd yn rhaid i rywun (aelod o’r teulu neu ffrind agos) wneud cais i’r Llys Gwarchod am gael yr awdurdod i ofalu am eiddo a materion yr unigolyn dan sylw a, dan rai amgylchiadau penodol, gwneud penderfyniadau am iechyd a lles yr unigolyn.

Yn yr achos hwn, cyfeirir at unrhyw un sy’n gwneud cais i gael ei benodi/ei phenodi i ofalu am eiddo a materion unigolyn arall fel Dirprwy. Mae nifer o ddyletswyddau parhaus yn gysylltiedig â bod yn Ddirprwy, a gall y broses llys ymddangos yn eithaf brawychus.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.