X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Emily HurstDickson

Emily Hurst-Dickson

Cyfreithwraig dan Hyfforddiant

Ymunodd Emily âg Allington Hughes ym mis Mehefin 2005 fel “paralegal” yn yr Adran Droseddol.

Graddiodd o Brifysgol y Gyfraith (a elwid gynt yn Coleg y Gyfraith) yn 2014 gyda gradd yn y gyfraith ar ôl derbyn ysgoloriaeth gan y Brifysgol i astudio’r “LLB (Anrh) 2 flynedd sy'n canolbwyntio ar ymarfer". Yna, aeth Emily ymlaen i astudio ei Chwrs Ymarfer Cyfreithiol a chwblhaodd hwn ym mis Mehefin 2015.

Gellir cysylltu ac Emily Hurst-Dickson ar 01978 291000 neu trwy ebost at [email protected]Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.