X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Ewyllysiau Statudol


Pan fydd unigolyn heb allu digonol naill ai heb ewyllys neu efallai ag ewyllys nad yw’n berthnasol mwyach (efallai gan fod prif fuddiolwyr yr ewyllys presennol wedi marw neu nad ydynt yn ymwneud â’r unigolyn mwyach) gall y Llys Gwarchod hefyd awdurdodi rhywun i lofnodi ewyllys ar ran yr unigolyn analluog yn unol â thelerau a gymeradwyir gan y Llys. Gelwir hwn yn Ewyllys Statudol a gall tîm Allington Hughes eich arwain drwy’r broses honno hyd at weithredu’r Ewyllys Statudol a’i storio’n ddiogel.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.