X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Ffioedd Gofal


Pan fo perthynas neu ffrind angen gofal preswyl parhaol mae’n gallu bod yn adeg anodd iawn. Os ydi perthynas neu ffrind wedi bod yn analluog i edrych ar ôl eu hunain dros gyfnod o amser, efallai fod cymorth wedi ei ddarparu mewn ffyrdd eraill cyn iddo / iddi gael ei asesu fel ei fod / bod angen gofal preswyl parhaol. Mae goblygiadau emosiynol ac ariannol i ddigwyddiad fel hyn. Fel arfer, mae gofyn ar unigolyn i dalu eu ffioedd gofal eu hunain os ydi eu cyfalaf yn uwch na’r lefel benodol. Mae risg y gall hyn effeithio ar eu cynilion a’r ty sy’n berchen iddyn nhw.

Mae llawer o bobol yn dweud pethau gwahanol am yr adran yma o’r gyfraith, pethau megis os ydi unigolyn yn rhoi eu cartref yn anrheg i berthnasau yna ni fydd yr ased hwnnw yn cael ei gynnwys o fewn asesiad yr awdurdod lleol am faint o ffioedd sy’n daladwy. Nid yw hyn yn gywir ac mae llawer o reoleiddiadau trylwyr sy’n delio gyda’r asesiad o gyfalaf.

Yn Allington Hughes, gallwn gynghori unigolion ar sut i warchod eu asedau ac mae gennym brofiad arbennig o ddelio gyda’r awdurdod lleol yn ystod y broses asesu. Rydym wedi bod yn llwyddiannus wrth ddadlau na ddylid gwerthu eiddo mewn rhai amgylchiadau.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.