X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gweinyddu Ystadau


Pan fydd perthynas neu ffrind yn marw, yn aml gall ymddangos yn anodd gwybod ble i droi. Mae hyn yn arbennig o wir o ran ymdrin â’u hystad. Weithiau, ceir rheolau cymhleth iawn yn y maes hwn a gall Allington Hughes eich cynorthwyo a’ch arwain drwy’r broses o weinyddu’r ystad yn ystod cyfnod trallodus iawn.

Mae ein tîm profiadol iawn yn gallu delio â phob math o ystad. Mae gan y tîm brofiad o ddelio ag ystadau â gwerth isel i ganolig, ac ystadau â gwerth uchel sy’n gymhleth. Mae’r tîm wedi cael profiad o ystadau diewyllys, ystadau ble ceir eiddo amaethyddol a busnes ac asedau tramor.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.