X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

John Marshall

John Marshall

Cyfreithiwr

Yn wreiddiol o Wrecsam, aeth John i’r ysgol yn Darland, Rossett a Choleg Yale VI. Aeth wedyn ymlaen i astudio Hanes ym Mhrifysgol Manceinion cyn mynd i Goleg y Gyfraith yng Nghaer.

Hyfforddodd John fel cyfreithiwr ym Manceinion a chymhwysodd yn 2001 cyn dychwelyd at ei wreiddiau lleol yn ardal Caer a Wrecsam ychydig flynyddoedd wedyn.

Mae gan John brofiad sylweddol o ymdrin â phob agwedd o faterion Cleientiaid Preifat, gan gynnwys ymdrin ag ystadau gwerthfawr a darparu cyngor i gleientiaid gyda gwerth net uchel, gan gynnwys ymdrin â chleientiaid rhyngwladol sydd angen cyngor arbenigol. Mae John wedi cynghori cleientiaid ar faterion yn ymwneud â Phrofiant, Ewyllysiau, Pwerau Atwrnai, materion Llys Amddiffyn, Cyfraith Elusennol, Ymddiriedolaethau a Threth.

Mae gan John brofiad helaeth o gynnal seminarau a darlithoedd ar bob agwedd o’i adran ef o’r gyfraith. Ar sawl achlysur mae wedi cael ei wahodd gan gyfreithwyr Cymdeithas Frenhinol Mencap yn Llundain i roi seminarau ar y cyd i aelodau o’r cyhoedd sy'n chwilio am atebion ariannol ar gyfer darparu gofal tymor hir i ddibynyddion sydd yn agored i niwed yn feddyliol. Mae hefyd wedi bod yn westai rheolaidd ar sioe radio gymunedol leol sydd yn delio â chwestiynau yn ymwneud â chyllid a'r gyfraith.

Mae John yn siaradwr profiadol ar bob agwedd o gyfraith cleientiaid preifat, gan gynnwys siarad â elusennau ynghylch materion penodol sydd o ddiddordeb i'w haelodau ac ymddiriedolwyr.

Bydd John wedi ei leoli yn bennaf yn swyddfa Llanrwst.

Gellir cysylltu ac John Marshall ar 01492 641222 neu trwy ebost at [email protected]

Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.