X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Llithro, Baglu neu Syrthio


Mae damweiniau ble mae rhywun yn llithro, yn baglu neu’n syrthio’n gyffredin iawn a gallant ddigwydd yn unrhyw le bron. Gall damweiniau o’r fath ddigwydd oherwydd arwyneb gwlyb, llawr wedi torri, neu wrthrychau’n rhwystro pobl rhag mynd i mewn ac allan o adeiladau’n ddiogel i enwi dim ond rhai.

Er mwyn llwyddo â’ch achos, rhaid i chi sefydlu ar bwysau tebygolrwydd bod yr Awdurdod Priffyrdd neu’r cwmni neu unrhyw gorff arall yr ydych yn hawlio yn ei erbyn wedi bod yn esgeulus neu wedi torri dyletswydd drwy fethu â sicrhau bod yr ardal yn rhesymol ddiogel i gerddwyr. Rhaid i chi ddangos ei bod yn fwy tebygol na pheidio bod diffyg neu esgeulustod o’r fath wedi achosi eich anafiadau’n uniongyrchol.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.