X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Treth Etifeddu


Pan fydd eich ystad bersonol yn cyrraedd lefel benodol (£325,000 ar hyn o bryd) caiff popeth uwchlaw’r lefel honno ei drethu ar 40%. Fodd bynnag, mae’n bosibl cymryd camau i leihau’r atebolrwydd hwnnw, neu ei ddileu hyd yn oed.

Byddwn yn defnyddio nifer o fecanweithiau i arbed Treth Etifeddu, gan gynnwys y canlynol:

* Cynllunio Treth Etifeddu drwy Ewyllysiau.
* Defnyddio Ymddiriedolaethau oes.
* Defnyddio rhoddion oes.

Gallwn eich arwain drwy’r broses a’ch cynorthwyo i ddeall pa ddewisiadau sydd orau ar gyfer eich amgylchiadau chi.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.