X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Ymddiriedolaethau


Gellir defnyddio ymddiriedolaethau am nifer o resymau. Gall ein tîm greu ymddiriedolaethau a chynghori Ymddiriedolwyr ynghylch gwaith gweinyddu parhaus yr ymddiriedolaeth.

Gallwn gynghori Ymddiriedolaethau, a’u sefydlu, er mwyn;

* Diogelu asedau unigolion anabl
* Sefydlu Ymddiriedolaethau Anaf Personol er mwyn atal colli budd-daliadau’r wladwriaeth sy’n dibynnu ar brawf modd
* Cynghori mewn perthynas â gwahanol oblygiadau trethu
* Cynghori am ddyletswyddau Ymddiriedolwyr gan gynnwys y ddyletswydd i gynnal cyfarfodydd blynyddol ac adolygu’r gronfa
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.