X

Wrecsam

Call 01978 291000

10 Stryd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SDAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Caer

Call 01244 312166

2 Vicars Lane, Caer CH1 1QXAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

X

Llanrwst

Call 01492 641222

Adeiladau’r Banc, Llanrwst, Conwy, LL26 0LSAnfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Ymddiriedolaethau Anafiadau Personol


Os byddwch chi neu eich dibynyddion yn derbyn iawndal, mae’n hanfodol eich bod yn gofyn am gyngor ar Ymddiriedolaethau Anafiadau Personol. Yn wahanol i rai o’r “ffermydd” hawliadau a fydd yn cysylltu â chi o bosibl, mae Allington Hughes yn cynnig gwasanaeth trylwyr a chyflawn i bob cleient.

Os ydych yn derbyn budd-daliadau, gall taliad iawndal olygu nad ydych bellach yn gymwys i’w derbyn. Trwy greu Ymddiriedolaeth Anaf Personol gallwch sicrhau y caiff yr iawndal ei “ddiystyrru” yng nghyswllt y prawf moddion gan ddiogelu’r budd-daliadau a’r gronfa iawndal. Hyd yn oed os nad ydych yn derbyn budd-daliadau ar hyn o bryd, dylech dderbyn cyngor ar y posibilrwydd o sefydlu Ymddiriedolaeth er mwyn sicrhau y caiff eich buddion eu diogelu yn y dyfodol.

Os cafodd yr iawndal ei ddyfarnu yn achos plentyn neu oedolyn agored i niwed, ni waeth a yw eu statws fel unigolion agored i niwed yn ymwneud ag achos yr iawndal ai peidio, mae gwahanol fathau o Ymddiriedolaethau ar gael. Gall rhai Ymddiriedolaethau fod o gymorth i atal newid sydd ar fin digwydd i dreth etifeddu ac maent yn ddefnyddiol i rieni â phlant agored i niwed sydd am gynllunio eu trethi.

Gall Allington Hughes gynnig cyngor arbenigol. Byddwn yn rhoi cymorth i chi gael yr iawndal sydd yn ddyledus i chi, a byddwn hefyd yn sicrhau eich bod yn derbyn cyngor llawn a chywir ynglŷn â sut y dylid amddiffyn yr arian hwn heb effeithio ar eich hawliadau eraill.
Sut fedrwn ni helpu?

Cysylltwch a ni rwan...

Anfon eich cais
os gwelwch yn dda Arhoswch ..


Loading

Gellir gweld y rheolau proffesiynol sy'n berthnasol i gwmnïau cyfreithwyr, gan gynnwys y Cod Ymddygiad, ar wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn www.sra.org.uk/home/home.page

Mae Allington Hughes Law yn enw masnachu ar Allington Hughes Cyf. Y swyddfa gofrestredig yw 10 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL11 1SD.

Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr. Rhif cofrestriedig y cwmni: 07831162.

Rheolir ac awdudordir gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr, rhif 597867.

Rhif cofrestru TAW 166821393.